Bridgesoos Noorddamcentrum; Ladder 3 donderdagmiddag
  18-1-2018            
  A-Lijn 23-nov 7-dec 14-dec 11-jan 18-jan gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 André Borgman - Gerard Vermeer     67,36  min.score.      56,25     61,01     54,46      59,77
     2 Begoña v.Lieshout - Rita v.Rooy  min.score.      62,59     54,51     53,27     57,14      56,88
     3 Herman Harte - Gerard Nelis     64,24     51,99     53,13     57,44  min.score.       56,70
     4 Kees Brockhoff - Hans Slagboom     52,01     58,36     57,64     55,36  min.score.       55,84
     5 Els Bakker - Toos Visbeen     54,86     44,73  min.score.      63,10     55,06      54,44
     6 Piet Homan - Wijtze de Vries en Partner  n.a.      53,96     55,56     46,73     55,06      52,83
     7 Ria en Freek Engelage     53,13     47,58  n.a.      47,02     61,31      52,26
     8 Bea v.Diemen - Herman Koperdraad     46,46     48,69  min.score.      49,70     57,44      50,57
     9 Kees Burgers - Piet Tates  min.score.      52,06     52,08     49,40     46,73      50,07
   10 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide  min.score.      46,58     55,21     59,23     38,99      50,00
   11 Gerard Mollers - John Vredenburg  min.score.      45,77     50,69     46,73     54,19      49,35
   12 Riet Bouten - Trees Dienaar     45,76     53,90  n.a.      52,08     45,54      49,32
   13 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     47,22     55,15  n.a.      38,10     56,55      49,26
   14 Herman Groenendal - Piet Hooyman  min.score.      45,09     54,51     49,11     46,13      48,71
   15 Henriëtte Roodenburg - Marc Serné     50,00     53,96     47,22     41,96  min.score.       48,29
   16 Alba Arnau - Jetty Persoon     50,83     49,91     42,36  min.score.      48,21      47,83
   17 Joke v. Noord - Ans v.Voorde     48,96     41,28     45,83  min.score.      55,06      47,78
   18 Sieny Spier en Partner     48,40     40,63     55,56     43,38  n.a.       46,99
   -                         -  
   -                         -  
               
  B-Lijn 23-nov 7-dec 14-dec 11-jan 18-jan gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Harry Blom - Jaap Donkervoort  min.score.      60,68     59,38     65,36     56,49      60,48
     2 An en Cor v.d.Bijl     66,37     48,10  min.score.      65,10     55,06      58,66
     3 Dick Aldenberg - Hans Snoek     55,21     64,06  n.a.      51,82     61,90      58,25
     4 Nolly v.Moppes - Jaques v.Staveren     56,25     63,28  min.score.      48,52     61,90      57,49
     5 Joke Agricola - Loes Bruinsma     54,76     53,65     60,68  min.score.      53,57      55,67
     6 Anneke Groenendal - Jopie Tan  min.score.      56,77     62,19     51,67     51,19      55,46
     7 Fien Busquet - Frida Danko     52,80     54,92  min.score.      48,44     61,90      54,52
     8 Marjo de Boom - Roos Korver     58,04  min.score.      45,83     59,38     53,27      54,13
     9 Dirma en Toon Koningen     53,69     51,88     63,13  min.score.      45,83      53,63
   10 Liesbeth Mol - Bob Lanser     45,24  min.score.      59,64     47,92     56,85      52,41
   11 Henny Feddema - Frans Blijleven      48,40  min.score.      52,81     60,21     45,54      51,74
   12 Gerarda Kreike - Christine Lie     52,38     46,46     60,94     41,67  n.a.       50,36
   13 Sonja en Joop Letteboer     58,33     44,01     52,81     44,79  n.a.       49,99
   14 Leonie v.Asselt - Tineke v.Wakeren     48,51     51,82     50,26  min.score.      48,21      49,70
   15 Jopie v.d.Broek - Leo Nieuwendijk     53,38  min.score.      45,05     58,85     40,18      49,37
   16 Yvonne Koestal - Ria Slagboom     49,11     48,15     46,56  min.score.      49,11      48,23
   17 Betty Harte - Jos Walkers  min.score.      49,43     46,56     50,05     41,67      46,93
   18 Coby Hoogeveen - Fred Lucassen     43,23     53,04     39,32  n.a.      52,08      46,92
   19 Ans v.d. Putte - Joan Rijnhout     46,55     48,02     45,57     39,56     44,64      44,87
   20 Emilie Goudsmit - Ada Stoof     48,57     35,94  min.score.      33,85     39,29      39,41
   -                         -  
               
  C-Lijn 23-nov 7-dec 14-dec 11-jan 18-jan gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Rita Verkaik - Tom Verheijden     59,90     61,66     60,55     59,29  min.score.       60,35
     2 Els v.d.Kar - Ria Schönthal     61,98     64,22  min.score.      52,71     57,45      59,09
     3 Wil Blansert - Lydia Nossent     53,38     61,30  min.score.      59,46     57,45      57,90
     4 Henny Garbode - Jan Brugman  min.score.      65,78     51,02     48,52     61,99      56,83
     5 Jan Kolk - Gerard Voortallen  min.score.      62,73     67,06     49,08     43,83      55,68
     6 Miriam Melgers - Ad Lustenhouwer     52,86     62,84     55,18  min.score.      51,67      55,64
     7 Els Bijnen - Lies Hofland     49,22     47,38     55,03     60,63  min.score.       53,07
     8 Willemien Ruhe - Jan Harte     54,17  min.score.      46,47     59,46     51,39      52,87
     9 Els Brandes - Ria v.d.Kuijl  min.score.      54,17     52,58     50,98     48,62      51,59
   10 Cora Kolk - Jos Kolk  min.score.      51,30     51,36     53,01     50,68      51,59
   11 Lien Onderwater - Ank Wahlen     55,98  min.score.      50,44     44,97     51,46      50,71
   12 Ria en Jan v.Wier     44,01     46,71  n.a.      48,90     57,73      49,34
   13 Ria Overweg - Gerard v.d.Wel     57,81     38,28  n.a.      51,28     49,45      49,21
   14 Nanny Bakker - Bertus Ariens     46,09  min.score.      49,77     48,76     47,92      48,14
   15 Ruth Brands - An Vosmeijer     45,57     49,75     48,57     46,40  n.a.       47,57
   16 Tony Helsloot - Bea Schipperijn     46,01     44,51     48,52  min.score.      50,00      47,26
   17 Ans Horstmannshoff - Sophie Rothe      42,19     52,40  min.score.      49,43     42,66      46,67
   18 Bep Brockhoff - Anne Lammers     50,19     40,49     48,67  min.score.      44,35      45,93
   19 Tine-Beth en Joop v.Leersum     47,92     42,03     42,84  n.a.      48,07      45,22
   20 Janny Doekes - Els Vermeer      47,14  min.score.      41,95     44,35     45,68      44,78
               
  D-Lijn 23-nov 7-dec 14-dec 11-jan 18-jan gem. score
         %      %       %      %       %        %
     1 Anna v.d.Burg - Dick Donath  min.score.      61,74     53,72     55,21     58,33      57,25
     2 Joke de Groot - Riet v.d.Linden     59,31     56,64     54,34  min.score.      54,19      56,12
     3 Sophie v.d.Rijst - Ada Zijta     59,64  min.score.      64,65     43,75     56,25      56,07
     4 Martin Nipshage - Gerard Wegbrands     54,35     55,37     59,20     50,00  n.a.       54,73
     5 Anne Marie Tellinga - Wim Tolsma     59,68     52,08  min.score.      60,42     46,18      54,59
     6 Ria en Trike Hulleman     54,10     55,14  min.score.      55,47     53,47      54,55
     7 Lia Wahlen - Albert Hulleman     54,49     50,12  min.score.      55,73     53,13      53,37
     8 Paul Nieuwendijk - Willem Sijpkens      51,78     47,15  min.score.      63,02     51,39      53,34
     9 Janny Hulleman - Ellen Meijer     49,03     50,70     57,81  min.score.      53,13      52,67
   10 Corrie Moens - Bob Luttenberg     48,84     50,65     52,53  n.a.      47,92      49,99
   11 Toos Goes - Adriana Mouthaan     38,06     68,70     43,85     47,14  n.a.       49,44
   12 Itje de Vries en Partner     47,25     52,59  min.score.      44,35     51,39      48,90
   13 Gerda Sanders - Clim Blomjous     47,25     52,59  min.score.      39,84     47,92      46,90
   14 Hennie Goezine - Marleen v. Moorsel     40,44     49,88  n.a.      40,89     56,25      46,87
   15 Gamma ter Linden - Paul Straeter     40,23     45,63  min.score.      51,82     47,92      46,40
   16 Nel en Arie Gerritsen  n.a.      43,87     42,75     53,13     44,10      45,96
   17 Ursula en Arnout Linszen     42,78     46,92     42,30     51,30  n.a.       45,83
   18 Riet Lammers - Tilda v.d.Zwaan     48,31     44,90     43,85  min.score.      44,10      45,29
   19 Janneke Jacobs - Tonny Struik     48,31     40,35     40,27     45,57  n.a.       43,62
   20 Marion Duijzend - Matty Spaargaren     47,43     40,93     45,29     40,10  n.a.       43,44
   -   Afra Betting-Ine Kuilboer/Marianne de Graaf  n.a.   n.a.   n.a.      43,23     35,07           -  
   -                         -  
               
  E-Lijn 14-sep 21-sep 28-sep 5-okt 12-okt gem. score
                        -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                         -  
   -                
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)    
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)    
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).    
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!  
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.res.:            Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.