Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 2    
  15-11-2018            
  A-Lijn 15-okt 22-okt 29-okt 5-nov 12-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom     53,27     55,65     59,23     63,39  min.score.          57,89
     2 Patricia Tjiook - Hans Go     56,25     55,06  min.score.      56,90     60,71         57,23
     3 Ethel v.Bockel - Bea Broekhoven  min.score.      59,52     55,65     51,79     58,33         56,32
     4 Han Honselaar - Gerard Nelis     52,68     62,80     51,79     57,74  min.score.          56,25
     5 Marga Kroon - Kees Brockhoff     50,60  min.score.      56,55     50,32     61,31         54,69
     6 Alba Arnau en Partner     50,60     55,93     50,00     59,19  min.score.          53,93
     7 Betty en Herman Harte  min.score.      46,73     63,69     45,83     57,14         53,35
     8 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     56,24     58,04     47,62     47,92  min.score.          52,46
     9 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide  n.a.      47,90     46,98     52,08     54,17         50,28
   10 Piet Hooyman - Martin vd.Laarse     50,30  min.score.      48,51     47,98     54,17         50,24
   11 Thea Gorter - Ria Tiemessen     57,74     49,70  min.score.      44,94     48,21         50,15
   12 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     54,46     45,83     53,27  min.score.      46,73         50,07
   13 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     51,49     52,38     50,30     44,35  min.score.          49,63
   14 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     47,02     43,75     48,46     55,71  n.a.          48,73
   15 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort      46,13     47,02  min.score.      54,88     40,77         47,20
   16 Herman Koperdraad en partner     41,87     43,75  n.a.      56,90     42,08         46,15
   17 Dirma en Toon Koningen     45,54  n.a.      43,45     40,18     51,79         45,24
   18 Ton Celie - Huub Zandvliet     43,15  min.score.      44,05     38,57     42,86         42,16
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 15-okt 22-okt 29-okt 5-nov 12-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Loes Ijpma - Roos Thomas     57,99     56,94     52,78     58,13  min.score.          56,46
     2 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     57,99  min.score.      50,97     63,19     50,00         55,54
     3 Emmy en Gerard v.Beek     57,29     60,07     60,07     44,44  n.a.          55,47
     4 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn  min.score.      52,43     50,00     56,74     62,08         55,31
     5 Els v.d.Kar - Harry Blom     53,13     57,29  min.score.      53,33     56,25         55,00
     6 Erny Brandsen - Theo v. Vliet  min.score.      56,60     49,65     60,49     51,25         54,50
     7 Yvonne Jongkind - Roos Korver     56,81     52,78     49,72     51,39  min.score.          52,68
     8 Anna en Hans Snoek     56,60     46,53     56,25     49,24  n.a.          52,16
     9 Sonja en Joop Lettteboer  min.score.      39,93     65,97     55,56     45,42         51,72
   10 Herman Groenendal - Simon Werkman     46,39     46,53  min.score.      50,35     57,08         50,09
   11 Nellie en Arie v. Nieuwkerk     53,26  n.a.      48,68     49,65     47,08         49,67
   12 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     46,88     48,61     52,78     49,31  min.score.          49,40
   13 Jos Kolk - Gerard Wegbrands     44,10     49,65     47,50  min.score.      55,00         49,06
   14 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     51,74     46,18  min.score.      44,79     47,08         47,45
   15 Ans Horstmanshoff - Toos Mostard     37,55     37,85     46,53  min.score.      39,17         40,27
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 15-okt 22-okt 29-okt 5-nov 12-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen     59,72     59,82  min.score.      59,52     63,99         60,76
     2 Mariétte Beekhuis en Partner     64,42     54,06     46,38     63,90  min.score.          57,19
     3 Corrie en Guus Mantel     64,93     47,92     59,23  min.score.      47,92         55,00
     4 Riet Koot - Mee Liem      46,67     64,52     52,38     56,25  min.score.          54,96
     5 Barbara den Haan - John Titulaer     52,43  min.score.      54,46     52,08     58,21         54,30
     6 Ank en Freek de Graaf     50,00     55,36  min.score.      54,76     56,85         54,24
     7 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     49,86  min.score.      56,85     51,79     49,11         51,90
     8 Dity Poos - Ans Sinnema     47,57  min.score.      51,19     54,76     49,70         50,81
     9 Anneke Groenendal - Leo de Jong     47,92     54,46     51,19  min.score.      47,68         50,31
   10 Marty Szabo - Hans Kalwij/Ad   min.score.      60,54     48,51     46,43     43,13         49,65
   11 Cora en Jan Kolk  n.a.      43,93     50,60     56,85     46,73         49,53
   12 Vrony v. Veen - Lia Woortman     52,43     52,08  min.score.      46,43     47,02         49,49
   13 Wilma Broekhuisen - Ada Stoof     47,36     50,60  min.score.      50,89     47,92         49,19
   14 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck  min.score.      49,11     48,46     49,11     49,40         49,02
   15 Emilie Goudsmit - Ank Sickinger     43,40     41,07     50,89  min.score.      55,95         47,83
   16 Rita Heye - Wouda Roos      39,79  min.score.      42,56     52,38     56,25         47,75
   17 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler     42,01     52,38     46,73     43,75  min.score.          46,22
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 15-okt 22-okt 29-okt 5-nov 12-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Frans Blijleven - Frank Schuddeboom   min.score.      69,31     50,69     63,90     52,38         59,07
     2 Suzanne Hübner      64,42     55,93     50,00     59,19  min.score.          57,39
     3 Bep Brockhoff/Ad - Gerrit v.d.Berg     60,71     60,24     47,92  min.score.      58,33         56,80
     4 Marjette Kolkman - Corrie Rats     64,88  min.score.      53,82     50,00     52,38         55,27
     5 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon     60,42     48,84  min.score.      58,15     52,08         54,87
     6 Lyda Zondag - Jan Visser  min.score.      46,60     52,46     55,39     60,13         53,65
     7 Anne Lammers - Frits Even     50,30     56,49  n.a.      57,77     49,70         53,57
     8 Caty Bernhard - Hettie Diepgrond     51,79  min.score.      61,11     44,32     56,25         53,37
     9 Riet en Piet Bergkamp  min.score.      47,78     63,19     49,38     50,60         52,74
   10 Giny en Jan v.Oostveen  min.score.      53,06     55,21     46,64     55,95         52,72
   11 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     49,70     52,36  min.score.      49,67     56,55         52,07
   12 Annette Eweg - Yvette Gerlof     50,30     60,49  min.score.      36,99     50,00         49,45
   13 Sophie Rothe - Ted de Gee     47,02     48,54     57,99  n.a.      42,26         48,95
   14 Anja en Huib Jonker     48,51     47,85  min.score.      49,79     47,62         48,44
   15 Helen Conijn - Ellen Meijer  min.score.      39,22     47,62     55,40     43,75         46,50
   16 Annie en Paul Nieuwendijk   n.a.      50,59     50,69     49,20     30,36         45,21
   17 Greetje Maaten - An de Vries     47,02     35,35  n.a.      38,30     41,67         40,59
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 15-okt 22-okt 29-okt 5-nov 12-nov gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Mia v Geet - Jos v.Velzen     64,25     62,05     62,85     59,72  min.score.          62,22
     2 Tili Faber - Arry Koetsier     44,50  n.a.      53,47     63,19     65,68         56,71
     3 Petra Balk - Marian Maas     49,83     59,48  min.score.      51,74     61,52         55,64
     4 Els v.Verseveld - Kees Kasteel  n.a.      54,06     49,65     53,82     62,41         54,99
     5 Tiny v.d.Hoorn en partner     57,75     50,10     49,85     58,33  n.a.          54,01
     6 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     53,83     59,65  min.score.      51,74     48,30         53,38
     7 Carine Bos - Marijke Brand     62,67     51,22     42,50  n.a.      56,93         53,33
     8 Jannie en Albert Hulleman  n.a.      43,13     47,92     64,58     56,93         53,14
     9 Lieke Glaudemans - Anny Nieuwendijk  min.score.      47,47     51,67     58,33     47,53         51,25
   10 Carla Vosse - Itje de Vries     57,75     50,10  n.a.      48,96     45,63         50,61
   11 Hennie Muller - John Willemsen     50,33     44,27     58,33     45,88  n.a.          49,70
   12 Monique Jongman - Janny Siliakus     43,00     47,67     57,99  min.score.      49,69         49,59
   13 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak/Itje  min.score.      56,49     53,82     41,32     43,24         48,72
   14 Jolanda Dijkstra en Partner     51,49  min.score.      46,38     48,96     43,78         47,65
   15 Elfride Telting - André Janssens   n.a.      51,15     49,31     39,24     50,51         47,55
   16 Marijke Beem - Else Bosman     45,22     50,72     42,08     43,75  min.score.          45,44
   17 Lonneke Vork-Yvonne v.d.Wildt/Ger de Jager     45,22  min.score.      45,14     41,67     39,13         42,79
   18 Madeleine en Edwin Okel  n.a.      40,90     43,33     39,58     42,23         41,51
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.