Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 4    
  19-2-2019            
  A-Lijn 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Ethel v.Bockel - Rnald Surig/Partner     55,65     58,93     54,69  min.score.      56,55         56,46
     2 Wim Sinnige - Hans Slagboom  min.score.      58,04     51,04     53,39     57,74         55,05
     3 Loes Ijpma - Roos Thomas  min.score.      58,93     57,55     46,35     55,95         54,70
     4 Alba Arnau - Jetty Persoon     51,49     58,63     47,40  min.score.      60,71         54,56
     5 Patricia Tjiook - Hans Go     55,65     58,33     51,30  min.score.      51,19         54,12
     6 Thea Gorter - Ria Tiemessen     51,19     52,98     54,17     57,03  min.score.          53,84
     7 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort   min.score.      48,21     63,54     49,22     52,08         53,26
     8 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     51,49  min.score.      58,59     62,73     39,86         53,17
     9 Han Honselaar - Gerard Nelis  min.score.      53,87     47,14     62,50     49,11         53,16
   10 Betty en Herman Harte  min.score.      52,98     60,42     47,92     50,89         53,05
   11 Piet Hooyman - Martin vd.Laarse     55,65     50,00  min.score.      44,53     59,64         52,46
   12 Dirma en Toon Koningen  n.a.      47,87     58,33     50,52     50,71         51,86
   13 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     54,46     54,17  min.score.      50,00     45,83         51,12
   14 Marga Kroon - Kees Brockhoff     52,98     45,83  min.score.      50,52     49,11         49,61
   15 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     57,74  min.score.      40,63     47,66     48,93         48,74
   16 Emmy en Gerard v.Beek     56,25     43,15  min.score.      47,40     46,79         48,40
   17 Yvonne Jongkind - Roos Korver     45,83  min.score.      42,71     49,22     47,86         46,41
   18 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     47,02     46,73     44,27     44,79  min.score.          45,70
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     50,00     59,38     58,75  min.score.      64,58         58,18
     2 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis  min.score.      57,64     57,08     61,46     55,06         57,81
     3 Corrie en Guus Mantel     56,85     51,04     64,17  n.a.      48,81         55,22
     4 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     51,19  min.score.      57,92     54,17     51,49         53,69
     5 Ton Celie - Huub Zandvliet     54,46  min.score.      53,75     55,56     50,89         53,67
     6 Els v.d.Kar - Harry Blom     55,65     56,25  min.score.      44,79     56,25         53,24
     7 Nellie en Arie v.Nieuwkerk     51,49     55,21     52,92     50,69  min.score.          52,58
     8 Anna en Hans Snoek  min.score.      50,00     52,92     45,14     53,57         50,41
     9 Maty Szabo - Herman Koperdraad       44,35     56,60     42,92     43,40     61,31         49,72
   10 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     43,75     45,14  min.score.      60,42     47,62         49,23
   11 Sonja en Joop Lettteboer     55,06     38,19     46,67     53,82  min.score.          48,44
   12 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     53,27     45,14     44,34  n.a.      49,40         48,04
   13 Frans Blijleven - Frank Schuddeboom      48,21     44,61  n.a.      53,13     46,13         48,02
   14 Jos Kolk - Gerard Wegbrands     49,40     51,12     44,58  min.score.      46,73         47,96
   15 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     50,60     51,25     41,10     45,83  min.score.          47,20
   16 Dity Poos - Ans Sinnema     39,29     47,92  min.score.      47,57     46,73         45,38
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Nicoline Breijs - Anton Bakker     58,33     58,33     61,11  min.score.      64,51         60,57
     2 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     61,76     54,51  min.score.      56,60     62,15         58,76
     3 Rita Heye - Wouda Roos      53,27     46,88  min.score.      66,67     50,69         54,38
     4 Tili Faber - Arry Koetsier     52,98     57,99     53,47     52,78  min.score.          54,31
     5 Hettie Diepgrond - Ad Lustenhouwer     49,26     55,21     54,17  min.score.      55,76         53,60
     6 Wilma Broekhuisen - Toos Mosterd  min.score.      53,47     47,96     57,99     53,82         53,31
     7 Anneke Groenendal - Leo de Jong     56,61     54,17     48,61     53,47  min.score.          53,22
     8 Herman Groenendal - Simon Werkman     54,82     48,61     51,74  min.score.      53,82         52,25
     9 Vrony v. Veen - Lia Woortman     50,60     48,02  n.a.      55,83     53,61         52,01
   10 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen     50,83     50,69  min.score.      44,44     58,96         51,23
   11 Riet Koot - Mee Liem      53,42     50,00     47,22     50,49  min.score.          50,28
   12 Suzanne Hübner - Ank Sickenger     47,48     54,86     54,17     43,26  min.score.          49,94
   13 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer  min.score.      51,25     58,68     49,65     39,72         49,83
   14 Cora en Jan Kolk  min.score.      49,65     50,69     43,96     44,44         47,19
   15 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     41,93     39,93     48,61  min.score.      51,04         45,38
   16 Helen Conijn - Ans Horstmanshoff      43,90  min.score.      54,17     34,72     39,72         43,13
   -   Bep Brockhoff - Gerrit v.d.Berg     46,30  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Barbara den Haan - John Titulaer  min.score.      55,56     53,33     61,25     57,25         56,85
     2 Jannie en Albert Hulleman     60,76     54,17  min.score.      56,60     48,44         54,99
     3 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler  min.score.      61,81     54,40     50,83     48,89         53,98
     4 Marjette Kolkman - Corrie Rats     53,13     57,29  min.score.      46,18     58,16         53,69
     5 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon     55,28     60,76     47,40  min.score.      47,46         52,73
     6 Elfride Telting - André Janssens      54,86     49,17     51,88  min.score.      53,99         52,48
     7 Ank en Freek de Graaf     48,26  min.score.      53,42     50,69     57,01         52,35
     8 Annette Eweg - Yvette Gerlof     51,04     55,21     44,58     58,19  min.score.          52,26
     9 Riet en Piet Bergkamp     56,94  min.score.      55,71     55,56     39,51         51,93
   10 Lyda Zondag - Jan Visser     57,64  min.score.      53,78     47,92     47,40         51,69
   11 Sophie Rothe - Ted de Gee     39,24     59,03     48,70     53,26  n.a.          50,06
   12 Els v.Verseveld - Kees Kasteel     50,90     44,58     54,91  min.score.      49,48         49,97
   13 Ada Stoof en  Partner  n.a.      51,12     44,32     43,40     58,16         49,25
   14 Anja en Huib Jonker     52,64  min.score.      53,96     43,75     44,27         48,66
   15 Petra Balk - Marian Maas  min.score.      43,33     40,98     55,28     47,29         46,72
   -   Anne Lammers - Frits Even     42,71  n.a.      56,01  n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 21-jan 28-jan 4-feb 11-feb 18-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     50,00     62,88     59,17     56,85  min.score.          57,23
     2 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     52,95     52,12     57,92     65,18  min.score.          57,04
     3 Caty Bernhard - Tiny v.d.Hoorn  min.score.      59,69     59,17     53,27     53,87         56,50
     4 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak     53,65     44,27     60,83  min.score.      62,26         55,25
     5 Carine Bos - Marijke Brand     56,08     58,65  min.score.      52,38     53,87         55,25
     6 Annie en Paul Nieuwendijk      64,24     53,58  min.score.      48,81     51,19         54,46
     7 Mia v Geet - Jos v.Velzen     45,38     48,89  min.score.      52,68     61,90         52,21
     8 Greetje Maaten - An de Vries     47,98     54,51  n.a.      50,30     55,12         51,98
     9 Hennie Muller - John Willemsen     54,97  min.score.      45,42     58,33     48,21         51,73
   10 Lieke Glaudemans - Anny Nieuwendijk     53,89  min.score.      50,83     48,81     52,50         51,51
   11 Lonneke Vork-Yvonne v.d.Wildt  min.score.      54,17     48,75     45,54     52,08         50,14
   12 Ellen Meijer - Wil Willems     49,83     51,74     47,50     48,21  min.score.          49,32
   13 Carla Vosse - Itje de Vries     47,64  n.a.      48,33     48,81     43,45         47,06
   14 Marijke Beem - Else Bosman  min.score.      41,01     46,67     38,69     44,35         42,68
   15 Madeleine en Edwin Okel     41,49     30,69  n.a.      41,96     35,71         37,46
   -   Monique Jongman - Janny Siliakus  n.a.   n.a.   n.a.      46,43     43,87              -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.