Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 4    
  20-2-2018            
  A-Lijn 22-jan 2-jan 5-feb 12-feb 19-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom  min.score.      57,44     56,77     63,10     59,23         59,14
     2 Han Honselaar - Gerard Nelis     52,08  min.score.      60,16     56,25     59,52         57,00
     3 Marga Kroon - Kees Brockhoff  min.score.      55,95     52,34     59,23     59,23         56,69
     4 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     63,99     57,14     50,00     49,70  min.score.          55,21
     5 Ria v. Dommelen - Rita v.Rooy      54,17     63,10  min.score.      45,76     56,55         54,89
     6 Loes Ijpma - Roos Thomas     69,35     47,62     52,08     47,02  min.score.          54,02
     7 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     54,46  min.score.      52,34     56,25     45,54         52,15
     8 Erny Brandsen - Theo v. Vliet  min.score.      61,56     55,99     48,51     40,77         51,71
     9 Patricia Tjiook - Hans Go     54,46     51,79     51,56     47,92  n.a.          51,43
   10 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     48,21     47,32  min.score.      50,60     58,33         51,12
   11 Dirma en Toon Koningen     53,57  n.a.      54,17     52,08     44,35         51,04
   12 Alba Arnau - Jetty Persoon     52,50  min.score.      51,04     43,45     57,14         51,03
   13 Betty en Herman Harte     45,83  min.score.      54,69     50,30     52,38         50,80
   14 Annelies en Hans Broekmeulen  min.score.      50,00     41,93     58,04     50,30         50,07
   15 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     49,29     48,81     54,17     46,43  min.score.          49,68
   16 Piet Hooyman - Martin vd.Laarse  min.score.      50,00     47,14     46,73     50,00         48,47
   17 Nellie en Arie v. Nieuwkerk     33,93     53,38     48,18     46,29  n.a.          45,45
   18 Els v.d.Kar - Harry Blom     53,93     45,54     40,63  min.score.      37,20         44,33
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 22-jan 2-jan 5-feb 12-feb 19-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen     66,67  min.score.      59,78     46,29     57,88         57,66
     2 Thea Gorter - Ria Tiemessen     54,51     62,15     62,40     51,04  min.score.          57,53
     3 Ruud v.d.Hoek - Simon Werkman     51,74     64,58  min.score.      62,15     47,22         56,42
     4 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     58,68  min.score.      58,75     47,50     58,92         55,96
     5 Anneke Groenendal - Leo de Jong  min.score.      53,82     67,64     45,14     52,19         54,70
     6 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     60,39     53,82  min.score.      44,79     54,08         53,27
     7 Yvonne Jongkind - Roos Korver     51,04  min.score.      55,90     50,69     52,54         52,54
     8 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     48,61     52,43  min.score.      46,53     61,35         52,23
     9 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs  min.score.      47,57     52,67     54,65     51,74         51,66
   10 Emmy en Gerard v.Beek  n.a.      56,60     43,40     59,44     42,01         50,36
   11 Herman Groenendal en Partner     54,86     51,39     48,51     46,18  n.a.          50,24
   12 Ethel v.Bockel - Riea Lentjes     54,17     43,75  min.score.      53,13     48,91         49,99
   13 Ton Celie - Huub Zandvliet     49,65     48,61  min.score.      51,60     48,72         49,65
   14 Barbara den Haan - John Titulaer     54,17     46,18  min.score.      46,88     43,75         47,75
   15 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen  min.score.      37,15     40,97     43,40     37,60         39,78
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 22-jan 2-jan 5-feb 12-feb 19-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Anna en Hans Snoek     54,17     53,87     60,42     56,22  min.score.          56,17
     2 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     61,19     58,93     51,19  min.score.      53,33         56,16
     3 Anne Lammers - Frits Even     48,51     60,42  min.score.      57,02     55,56         55,38
     4 Rita Heye - Wouda Roos      60,39     55,36  min.score.      47,14     57,99         55,22
     5 Dity Poos - Ans Sinnema     52,47  min.score.      64,58     46,25     56,60         54,98
     6 Cora en Jan Kolk     54,81  n.a.      51,19     59,35     53,13         54,62
     7 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler     52,23     49,40     51,79  min.score.      55,21         52,16
     8 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort      53,04     51,19  min.score.      50,48     52,43         51,79
     9 Wilma Broekhuisen - Ada Stoof     46,49     50,00     50,60     59,35  min.score.          51,61
   10 Corrie en Guus Mantel     49,26     47,62  min.score.      52,17     54,51         50,89
   11 Ans Horstmanshoff - Toos Mostard  min.score.      57,44     52,08     41,19     52,08         50,70
   12 Frans Blijleven - Frank Schuddeboom      47,05  min.score.      44,60     57,92     46,60         49,04
   13 Marty Szabo - Yvonne Straeter     48,81     41,37     50,60     55,09  n.a.          48,97
   14 Riet Koot - Mee Liem     43,45     53,87     47,62  n.a.      46,46         47,85
   15 Annette Eweg - Yvette Gerlof     52,62     48,21     48,21  min.score.      38,19         46,81
   16 Suzanne Hübner - Vrony v.Veen     45,09     47,92     44,05     48,10  n.a.          46,29
   17 Jos Kolk - Gerard Wegbrands     45,57  min.score.      47,32     44,23     44,79         45,48
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 22-jan 2-jan 5-feb 12-feb 19-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     57,53  min.score.      59,82     69,10     56,25         60,68
     2 Annie en Paul Nieuwendijk      55,03     65,00     47,32     53,82  min.score.          55,29
     3 Sonja en Joop Lettteboer     59,10  n.a.      57,44     54,93     46,88         54,59
     4 Emilie Goudsmit - Ank Sickinger  min.score.      47,08     52,68     50,56     63,19         53,38
     5 Caty Bernhard - Hettie Diepgrond     47,92     58,33     51,49     55,21  min.score.          53,24
     6 Marjette Kolkman - Corrie Rats     51,15     58,68     50,00     52,08  n.a.          52,98
     7 Lieke Glaudemans - Anny Nieuwendijk  min.score.      58,75     45,24     53,82     51,74         52,39
     8 Elfride Telting - André Janssens      56,67  n.a.      52,68     43,06     55,90         52,08
     9 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     48,26     51,74     52,08  min.score.      54,17         51,56
   10 Helen Conijn -Cor de Graaff     52,60     53,33     54,76  min.score.      41,32         50,50
   11 Sophie Rothe - Ted de Gee     58,12     44,44  min.score.      49,31     47,92         49,95
   12 Riet en Piet Bergkamp  n.a.      43,33     50,00     54,10     50,69         49,53
   13 Lia en Jan Woortman     46,38     54,17     46,43     47,57  n.a.          48,64
   14 Anja en Huib Jonker  min.score.      47,22     57,74     39,58     49,31         48,46
   15 Ank en Freek de Graaf     53,82     44,10     44,35     42,68  n.a.          46,24
   16 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     39,72  min.score.      42,86     46,53     48,61         44,43
   17 Petra Balk - Marian Maas     45,38     43,40     42,56  n.a.      43,06         43,60
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 22-jan 2-jan 5-feb 12-feb 19-feb gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Els v.Verseveld - Kees Kasteel  min.score.      61,56     55,21     64,51     56,94         59,56
     2 Giny en Jan v.Oostveen     48,96  n.a      60,97     63,58     62,08         58,90
     3 Mia v Geet - Jos v.Velzen     54,86     53,33     64,93     56,53  min.score.          57,41
     4 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon     55,21     52,50  min.score.      58,71     59,24         56,42
     5 Lyda Zondag - Jan Visser     54,17     55,83  min.score.      59,31     56,25         56,39
     6 Jolanda Dijkstra - Gerrit v.d.Berg     48,96     64,58     51,04  min.score.      55,90         55,12
     7 Tiny v.d.Hoorn - Carla Vosse     51,74     54,58     60,63  n.a.      51,11         54,52
     8 Ellen Meijer - Wil Willems     54,51  min.score.      50,00     46,63     56,74         51,97
     9 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     47,22     57,50     48,61     50,80  min.score.          51,03
   10 Monique Jongman - Janny Siliakus     50,69     52,50  min.score.      52,72     46,18         50,52
   11 Hennie Muller - John Willemsen  n.a.   n.a      44,79     47,40     51,74         47,98
   12 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak     53,82     40,42     51,04  min.score.      42,36         46,91
   13 Bep Brockhoff - Itje de Vries     48,61     43,75     38,47  min.score.      47,22         44,51
   14 Marijke Beem - Else Bosman     40,63     37,50     38,89     39,65  min.score.          39,17
   -   Madeleine en Edwin Okel     42,36     45,83  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -   Betty Lobatto - Els Vleeschhouwer  n.a.   n.a      43,13     47,74  n.a.               -  
   -   Lonneke Vork - Yvonne v.d.Wildt  n.a.   n.a   n.a.   n.a.      37,85              -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.