Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 6    
  17-5-2018            
  A-Lijn 16-apr 23-apr 30-apr 7-mei 14-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Wim Sinnige - Hans Slagboom     51,49     59,82  min.score.      60,63     59,82         57,94
     2 Ria v.Dommelen - Rita v.Rooy      62,80     56,25  n.a.      47,71     56,85         55,90
     3 Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide  min.score.      50,89     63,33     57,44     50,89         55,64
     4 Han Honselaar - Gerard Nelis     59,82     50,30  n.a.      46,43     59,82         54,09
     5 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     60,12  min.score.      52,71     53,24     50,00         54,02
     6 Ruud v.d.Hoek - Simon Werkman     50,24     47,92     59,38     54,97  min.score.          53,13
     7 Marga Kroon - Kees Brockhoff     65,18     46,13     51,25  min.score.      48,21         52,69
     8 Thea Gorter - Ria Tiemessen  min.score.      61,90     51,74     47,11     49,40         52,54
     9 Alba Arnau - Jetty Persoon     54,52     53,27  min.score.      52,86     47,62         52,07
   10 Dirma en Toon Koningen  min.score.      52,38     50,90     49,14     48,81         50,31
   11 Betty en Herman Harte     43,45  min.score.      41,32     63,66     50,89         49,83
   12 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     51,90     42,86     57,64     45,72  n.a.          49,53
   13 Vicky Holzhaus - Coby Hoogeveen  min.score.      55,36     49,24     39,91     53,57         49,52
   14 Piet Hooyman - Martin vd.Laarse  n.a.      49,11     45,35     52,20     48,51         48,79
   15 Nellie en Arie v. Nieuwkerk     46,09     47,32     50,97     45,83  n.a.          47,55
   16 Ton Celie - Huub Zandvliet     47,08  min.score.      47,22     43,15     44,64         45,52
   17 Ko Bijlsma - Mees v.d.Roest     41,07  n.a.      42,01     39,76     47,62         42,62
   -   Patricia Tjiook - Hans Go     50,60  n.a.   n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn 16-apr 23-apr 30-apr 7-mei 14-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Anna en Hans Snoek  min.score.      61,25     56,60     50,56     59,03         56,86
     2 Annelies en Hans Broekmeulen     54,51     59,82     50,00     61,39  min.score.          56,43
     3 Liesbeth Mol - Jaap Donkervoort      56,94     50,89  min.score.      65,97     51,39         56,30
     4 Hiske Hoeboer - Frits Blommestijn     51,04     60,83     57,64     54,44  min.score.          55,99
     5 Emmy en Gerard v.Beek     44,44  min.score.      65,35     54,51     58,75         55,76
     6 Loes Ijpma/Joke v.Noord - Roos Thomas     48,26     58,63     55,69  min.score.      54,86         54,36
     7 Jannie Snabel - Bep Verleun/Lenie Pfeiffer     57,43     49,70     54,31     54,58  min.score.          54,01
     8 Herman Groenendal - Herman Koperdraad     56,94     54,17     44,79  min.score.      49,65         51,39
     9 Els v.d.Kar - Harry Blom     49,44  min.score.      51,25     45,49     59,03         51,30
   10 Anneke Groenendal - Leo de Jong     51,04  min.score.      50,69     47,92     53,82         50,87
   11 Stien Blommestijn - Toke v.Mastwijk     52,64     38,39     61,32  min.score.      50,69         50,76
   12 Ethel v.Bockel - Riea Lentjes     46,53     44,29     45,49     60,21  min.score.          49,13
   13 Sonja en Joop Lettteboer  n.a.      59,52     40,00     44,44     45,14         47,28
   14 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     45,28     42,56  min.score.      53,19     43,75         46,20
   15 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     48,19     45,94     37,22  n.a.      45,15         44,12
   16 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck/Ruth  min.score.      40,77     50,35     32,39     49,83         43,33
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn 16-apr 23-apr 30-apr 7-mei 14-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Ans Horstmanshoff - Toos Mostard  min.score.      55,56     60,00     54,51     59,72         57,45
     2 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler  n.a.      49,31     47,08     57,29     62,85         54,13
     3 Rianne Loeve - Ernst Tjepkema     55,42     50,35     49,58     60,76  min.score.          54,03
     4 Jos Kolk - Gerard Wegbrands     48,00  min.score.      60,00     61,11     46,18         53,82
     5 Corrie en Guus Mantel     52,50     49,65     60,00     52,43  min.score.          53,65
     6 Dity Poos - Ans Sinnema     57,00  min.score.      49,58     62,85     41,67         52,78
     7 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     56,00     61,81     48,75  min.score.      44,10         52,67
     8 Yvonne Jongkind - Roos Korver     55,42     54,17     48,75  min.score.      45,14         50,87
     9 Rita Heye - Wouda Roos   n.a.      53,13     51,25     50,00     48,54         50,73
   10 Riet Koot - Mee Liem/Partner     47,50     50,89  n.a.      43,40     56,25         49,51
   11 Anne Lammers - Frits Even  min.score.      50,00     50,83     52,43     44,51         49,44
   12 Anja en Huib Jonker  min.score.      55,56     36,67     56,94     47,29         49,12
   13 Frans Blijleven - Frank Schuddeboom      49,58     52,08     37,50  min.score.      56,60         48,94
   14 Wilma Broekhuisen - Ada Stoof     46,00     43,71  n.a.      38,44     61,28         47,36
   15 Marty Szabo en Partner     57,00     37,73  n.a.      32,39     44,10         42,81
   -   Cora en Jan Kolk     48,50  n.a.   n.a.   n.a.      49,31              -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  D-Lijn 16-apr 23-apr 30-apr 7-mei 14-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen  min.score.      63,54     51,39     65,22     57,50         59,41
     2 Ank en Freek de Graaf     62,20     53,13     58,68     56,17  min.score.          57,55
     3 Marjette Kolkman - Corrie Rats     46,49  min.score.      62,50     55,50     55,42         54,98
     4 Lia en Jan Woortman     54,01     48,96  min.score.      52,17     52,50         51,91
     5 Giny en Jan v.Oostveen     49,70     53,82  min.score.      52,83     50,42         51,69
     6 Suzanne Hübner - Vrony v.Veen     56,07  min.score.      50,35     38,44     61,28         51,54
     7 Annie en Paul Nieuwendijk      53,36     49,58  min.score.      48,92     51,25         50,78
     8 Emilie Goudsmit - Ank Sickinger     47,23  min.score.      51,39     49,42     55,00         50,76
     9 Barbara den Haan - John Titulaer     47,86     55,76  min.score.      48,83     48,75         50,30
   10 Annette Eweg - Yvette Gerlof     47,38     56,25     46,53  min.score.      48,75         49,73
   11 Caty Bernhard - Hettie Diepgrond     41,40  min.score.      48,61     52,83     54,58         49,36
   12 Helen Conijn -Cor de Graaff     56,07     45,94     48,61  min.score.      44,79         48,85
   13 Elfride Telting - André Janssens      51,37     50,00     50,35     38,83  min.score.          47,64
   14 Ans v.d.Linden - Kitty Schriek     42,11     55,90  n.a.      45,33     46,25         47,40
   15 Els v.Verseveld - Kees Kasteel     50,71     46,46     37,85     40,56  n.a.          43,90
   -   Riet en Piet Bergkamp     51,85     58,40  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -   Lyda Zondag - Jan Visser     52,89     37,15  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  E-Lijn 16-apr 23-apr 30-apr 7-mei 14-mei gem. score
          %       %       %      %       %        %
     1 Tiny v.d.Hoorn - Carla Vosse     65,71     57,68     59,38     57,29  min.score.          60,02
     2 Jolanda Dijkstra - Gerrit v.d.Berg     56,85     52,93     47,92  min.score.      60,76         54,62
     3 Monique Jongman - Janny Siliakus  n.a.      48,88     63,19     58,33     45,49         53,97
     4 Mia v Geet - Jos v.Velzen     56,22     58,07  min.score.      46,88     54,51         53,92
     5 Hennie Muller - John Willemsen     56,58     48,78     50,35     59,38  n.a.          53,77
     6 Petra Balk - Marian Maas  n.a.      42,19     60,15     60,07     52,43         53,71
     7 Greetje Maaten - An de Vries  min.score.      54,97     55,56     49,31     53,82         53,42
     8 Lieke Glaudemans - Anny Nieuwendijk     53,93  min.score.      49,65     61,46     47,92         53,24
     9 Sophie Rothe - Ted de Gee     47,77     65,83  n.a.      53,47     45,27         53,09
   10 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon     48,69     46,60     63,19  min.score.      52,08         52,64
   11 Tilda v.d.Zwaan - Jan Polak     56,22     55,83     51,39  min.score.      43,75         51,80
   12 Bep Brockhoff - Itje de Vries     59,94     48,96     49,65  n.a.      44,79         50,84
   13 Marijke Beem - Else Bosman  min.score.      51,88     63,19     42,71     44,10         50,47
   14 Tonnie Bruine de Bruin - Tiny Simonsma     38,72     49,87  min.score.      48,61     52,43         47,41
   15 Ellen Meijer - Wil Willems     43,93     50,31  min.score.      44,41     44,79         45,86
   16 Lonneke Vork - Yvonne v.d.Wildt     36,96     46,22     51,39  min.score.      47,92         45,62
   17 Betty Lobatto - Els Vleeschhouwer     48,99     40,06     37,50     37,96  n.a.          41,13
   -   Madeleine en Edwin Okel     47,50     37,63  n.a.   n.a.   n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  Blauwe uitslag:   + score voor spelen van beide partners in een  hogere lijn (+5%)            
  Groene uitslag:   + score voor spelen van één partner in een  hogere lijn (+2,5%)  
  Roze uitslag:      -/- score voor spelen van beide partners in een lagere lijn (- 2,5 %)  
  Bruine uitslag:    -/- score voor spelen van één partner in een lagere lijn (-1,25 %).  
  Rode uitslag:      Toegevoegde score 4e uitslag (gem.van 3 uitsagen - 10%) max. 50 %!!!
  Licht blauw:        Herstelde uitslag bij de tweede controle        
  min.score:          Vervallen laagste score van deze ladder.        
  n.a.                   Niet aanwezig.