Bridgesoos  Noorddamcentrum; maandag       Ladder 2    
  1-4-2022            
  A-Lijn           gem. score
    18-okt 25-okt 1-nov 21-mrt 28-mrt        %
     1 Ethel v.Bockel - Bea Broekhoven     60,66     64,24     48,61       56,60         57,53
     2 Jaap Donkervoort - Gerard Nelis     48,09     58,33     60,42       59,79         56,66
     3 Thea Gorter - Ria Tiemessen     58,23     47,22     66,67       52,08         56,05
     4 Nelly Freitag - Roos Thomas     48,89     60,07     52,78       54,17         53,98
     5 Rachel en Franklin Herstein     57,89     50,00     52,08       54,86         53,71
     6 Marga Kroon - Kees Brockhoff     54,08     51,04     45,14       59,38         52,41
     7 Betty en Herman Harte     49,38     56,94     50,00    n.a.          52,11
     8 Wim Sinnige - Hans Slagboom     58,42     54,86     47,50       46,88         51,92
     9 Herman Koperdraad - Arie v.Nieuwkerk     36,67     48,26     45,83       61,67         48,11
   10 Stien Blommestein - Toke v. Mastwijk     47,32     50,68     43,15       49,96         47,78
   11 Marijke Dortland - Roos-Marie Wijs     53,26     36,81     47,22       44,79         45,52
   12 Hanny v/d Aat-Tineke Bouwhuis     51,58     41,32     42,08    n.a.          44,99
   13 Henny Garbode - Jessie Vanderdonck     47,05     46,53     41,32       44,79         44,92
   14 Richard v.d.Bergh - Jan Bezuijen     37,08     39,23     46,53       44,44         41,82
   -   Lia v.Engelenburg - Anneke v.d.Heide     41,08     44,44  n.a.     n.a.               -  
   -   Adriaan Koeleman - Mees v.d.Roest     50,54  n.a.      49,65       47,92              -  
   -   Marieke Molleman - Monique v.d. Zalm  n.a.   n.a.   n.a.        49,65              -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  B-Lijn           gem. score
    18-okt 25-okt 1-nov 21-mrt 28-mrt        %
     1 Emmy en Gerard v.Beek     53,75     55,46     61,31       52,92         55,86
     2 Ank de Graaf - Ank Sickingen     64,94     40,86     57,74    n.a.          54,51
     3 Hettie Diepgrond - Coby Hoogeveen     41,37     61,18     54,46       59,00         54,00
     4 Elfride Telting - Arrry Koetsier     64,23     59,70     35,42       52,50         52,96
     5 Miriam Melgers - Harry v.Mastwijk     49,70     51,99     48,81       59,79         52,57
     6 Sonja en Joop Letteboer     38,69     56,93     62,50       49,50         51,91
     7 Els v.d.Kar - Harry Blom     48,81     43,61     58,63       52,00         50,76
     8 Cora en Jan Kolk     48,21     49,14     53,27    n.a.          50,21
     9 Gerda Kroon -  Ineke Pöhler     45,12     49,38     52,68       50,42         49,40
   10 Wilma Broekhuisen - Toos Mostard  n.a.      61,07     36,61       49,58         49,09
   11 Barbara den Haan - John Titulaer     45,36  n.a.      45,54       54,58         48,49
   12 Marty Szabo - Leo de Jong     47,32     50,68     43,15       49,17         47,58
   13 Erny Brandsen - Theo v. Vliet     45,24     48,24     55,42       39,01         46,98
   14 Marjette Kolkman - Corrie Rats     42,56     48,19     52,08       44,00         46,71
   15 Yvonne Jongkind - Roos Korver     54,76     45,65     47,02       36,25         45,92
   16 Annette Eweg - Yvette Gerlof     42,56     28,82     58,33       44,58         43,57
   17 Carine Bos - Marijke v.d. Brand     46,85     39,79     43,15    n.a.          43,26
   18 Jos Kolk - Paul Straeter     37,08     39,18     47,62       47,92         42,95
   -   Rina en Laurens Veldt     70,54     64,97  n.a.     n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
               
  C-Lijn           gem. score
    18-okt 25-okt 1-nov 21-mrt 28-mrt        %
     1 Mia v Geet - Kees Kasteel     53,33     63,26     59,72       52,92         57,31
     2 Sophie Rothe - Ted de Gee     40,83     69,38     59,72       56,67         56,65
     3 André Jansens en Partner     43,75     59,70     58,33       47,92         52,43
     4 Bep Brockhoff/Ad - Gerrit v.d.Berg     53,75     57,81  n.a.        45,00         52,19
     5 Tilda v.d. Zwaan - Gerard Wegbrands     48,33     47,99     45,49       58,33         50,04
     6 Lonneke Vork - Ger Jager     47,50     59,65     52,78       38,33         49,57
     7 Caty Bernhard - Tiny v.d.Hoorn     49,58     49,13     53,13       43,50         48,84
     8 Hennie en John Willemsen     55,42     39,06     53,82       42,92         47,81
     9 Mariétte Beekhuis - Thea Kasteel     41,67     42,39     55,21       49,58         47,21
   10 Tonnie Bruine de Bruin - Ada Stoof  n.a      46,38     52,08       42,92         47,13
   11 Annet v.Andel - Tineke v.d.Kroon     62,08     37,57     32,29       54,58         46,63
   12 Petra Balk - Marian Maas     49,17     34,10     46,18       52,92         45,59
   -   Jaap Gorter - Jan Vermeer  n.a   n.a.   n.a.        57,92              -  
   -   Anja en Huib Jonker     48,33     50,63  n.a.     n.a.               -  
   -   Lieke Glaudemans  - Ank Wahlen     58,25  n.a.      46,53    n.a.               -  
   -   Monique Jongman - Janny Siliakus  n.a      53,99     44,79    n.a.               -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -  
   -                            -